Sözleşmeli Kurslar - Türk Amerikan Derneği

Sözleşmeli Kurslar

SÖZLEŞMELİ İNGİLİZCE KURSLARI

TANIM VE AMAÇ

Sözleşmeli Kurslar, devlet kurumları ile özel kuruluşların mensupları için, bu mensupların meslekleri ile ilgili olarak İngilizce öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmektedir.

Kurum mensuplarının belirlenmiş olan ihtiyaçlarına uygun bir program oluşturulur.

 

Kurs amacı ve planı üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra tarafların yükümlülüklerini belirleyen bir protokol imzalanır.


YER
Özel talep doğrultusunda oluşturulan bu kurslar, Türk-Amerikan Derneği sınıflarında veya kurum binasında verilebilir. Dernek dışı programlar için ilave olarak öğretmenin ulaşımı  kurum tarafından karşılanır.


ÖĞRETMENLER
Türk-Amerikan Derneği'nde dersler deneyimli, pedagojik formasyonu ve eğitim sertifikası olan öğretmenler tarafından verilir. Türk-Amerikan Derneği öğretmen kadrosu İngilizce öğretim teknikleri ve metodları hakkında en yeni bilgilere sahiptir ve sınıflarda bu teknikler kullanılarak İngilizce dil eğitimi verilir. Türk-Amerikan Derneği öğretmenleri düzenli olarak hizmet içi eğitim aldıkları gibi Dernek dışında verilen seminerlere katılarak bilgi ve vizyonlarını geliştirirler.

PROGRAM
 - Derslerde dinleme, okuma, dilbilgisi, kelime bilgisi ve yazma vurgulanır, konuşma becerisi ve telaffuz üzerinde durulur.
- Kurs programında kullanılan ders kitapları ve öğretim metodlarıyla, İngilizce öğretim metodolojisindeki son araştırmalara göre önerilen prensipler uygulanır. Ders kitapları, öğrencilerin öğrendikleri dili hemen kullanabilmelerini sağlayan iletişimsel yaklaşımı esas alır.

- Dinleme kasetleri ve CDler dersleri destekleyecek şekilde ve sıklıkta kullanılır.
- Kursiyerler Türk-Amerikan Derneği bilgisayar laboratuvarı ve kütüphanesinden  faydalanabilirler.

PROGRAM TAKİBİ

 

Düzenlenen kurs programı hakkında kursiyerlerin devam ve başarı durumlarını gösteren bir rapor aylık olarak ilgili kurum yetkililerine gönderilir.

Whatsapp Destek
x
İletişime Geçmek İçin Hemen Tıklayınız
Whatsapp