TOEIC Kursu - Türk Amerikan Derneği

TOEIC Kursu

TOEIC®, Test Of English for International Communication, TOEFL sınavını da geliştiren Amerikan menşeli ETS'nin (Educational Testing Service) İş İngilizcesine yönelik iletişim becerilerini ve yeterliliği ölçmek için hazırladığı bir sınavdır. Anadili İngilizce olmayan kişiler için düzenlenmiştir.

TOEIC Sınavı, İngilizce dil yeterliliğinin değerlendirilmesinde küresel olarak tanınan bir standart olma başarısına ulaşmış olup, dünya çapında 150 ülkede, 14.000’ in üzerinde uluslararası şirket ve her yıl bu testi alan milyonlarca kişi tarafından, bir sertifikasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de genellikle bankalar, kurumsal şirketler ve danışmanlık firmaları tarafından tercih edilen bu sınava dünya çapında her yıl yaklaşık 6 milyon aday girmektedir.

TOEIC sınavı güncellenerek ikili sınav sisteminden dörtlü sınav sistemine geçiş yapmıştır.(TOEFL ve IELTS gibi) Dörtlü sınav sisteminde dinlediğini anlama - okuduğunu anlama (The TOEIC Listening and Reading Tests), karşılıklı konuşma ve yazma ( The TOEIC Speaking and Writing Tests)becerilerini ölçmektedir. TOEIC Konuşma ve Yazma sınavına dinleme ve okuma sınavından bağımsız olarak girilmektedir. TOEIC konuşma ve yazma sınavına okuma ve dinleme sınavından ayrı olarak internet üzerinden girilmektedir.

Anadili İngilizce olmayan kişilerin dinleme - okuma - anlama ve gramer konularındaki İngilizce becerilerini, konuşma ve yazma sınavlarıyla da, kişinin işyerinde İngilizce konuşma- yazma becerilerini ve anahtar deyim ve ifadelerle birlikte, yaygın ve günlük dilde kullanılan kelime bilgisini ölçmeye yarayan sınavlardır.

TOEIC Sınavı (toplantılar, seyahat, telefon konuşmaları gibi) gerçek hayat ve iş kağıt üzerinde yapılan bir sınavdır. Her bir bölüm, 5’den 495 puana kadar bir aralık içerisinde ayrı olarak puanlandırılır. Testten alınabilecek toplam tavan puan 10 ile 990 arasındadır. 

TOEIC SINAVI İÇERİĞİ 

Okuma ve Dinleme Sınavı

Paper based olarak düzenlenmiş olan Dinleme ve Okuma bölümü toplamda 2 saatlik bir sınavdır.

1. Dinleme bölümü:

45 dakikalık bu bölüm toplam 100 sorudan oluşur. Bu 100 soru 4 farklı kısıma ayrılmıştır. Bunlar; resim tanımlama, soru/cevap, kısa diyalog (karşılıklı konuşma) ve tek kişilik kısa konuşmalardır.

1. Kısım: Fotoğraflar - 4 şıklı 10 soru

2. Kısım: Soru-Cevap - 3 şıklı 30 soru

3. Kısım: Kısa diyaloglar - 10 diyalog, her biri için 4 şıklı 3 soru

4. Kısım: Kısa konuşmalar - 10 konuşma, her biri için 4 şıklı 3 soru

1. Okuma bölümü:

75 dakikalık bu bölüm toplam 100 sorudan oluşur. Bu 100 soru 3 farklı kısıma ayrılmıştır. Bunlar: cümle ve metin tamamlama ile  okuduğunu anlama bölümleridir.

1. Kısım: Eksik cümleleri doldurma: 4 şıklı 40 soru

2. Kısım: Metin doldurma - 4 metin, her birinde 4 şıklı 3 soru

3. Kısım: Okuduğunu anlama - Tek metinli 28 soru, çift metinli 20 soru

Konuşma ve Yazma Sınavı

1. Konuşma Sınavı

Bu sınav 11 sorudan oluşur ve yaklaşık 20 dakika sürer.

Soru Görev                                 Değerlendirme Ölçütü

1-2 Metini sesli okuma   Telaffuz, tonlama ve vurgu

 

3 Herhangi bir resmi tanımlama Yukarıdakilerin tümü, dilbilgisi, kelime ve uyum

 

4 – 6  Sorulara cevap verme   

  Yukarıdakilerin tümü, içeriğe uygunluk ve içeriğin tamlığı

7– 9 Verilen bilgileri kullanarak soruları cevaplama       

      Yukarıdakilerin tümü

10 Çözüm önerme Yukarıdakilerin tümü

 

11 Herhangi bir fikri ifade etme  Yukarıdakilerin tümü

 

1. Yazma Sınavı

Bu sınav 8 sorudan oluşur ve yaklaşık 60 dakika sürer. 

Soru Görev Değerlendirme Ölçütü

       1-5  Resme dayalı bir cümle yazma Dilbilgisi, resimlerle cümlelerin uygunluğu

 

      6-7  Yazılmış bir isteğe cevap vermek   Cümlelerinizin kalitesi ve çeşitliliği, kelime düzeni

 

      K8  Bir fikir bildiren kompozisyon yazma Bir fikrin nedenleri ve / veya örneklerle desteklemesi. Dilbilgisi, kelime ve organizasyon

Whatsapp Destek
x
İletişime Geçmek İçin Hemen Tıklayınız
Whatsapp